Användarvillkor

Användarvillkor för nyttjande av Fremias medlemsförmåner och webbportal för medlemsförmåner

2021-09-08
§ 1 Gällande villkor
Dessa allmänna villkor reglerar användning av medlemsförmåner presenterade på denna hemsida. Allmänna villkor träder i kraft vid avrop av en enskild förmån.

§ 2 Utställare
Arbetsgivarföreningen Fremia är avsändare av denna tjänst. Ansvarig utgivare av tjänsten är Sådenäs AB, 556852-8326.

§ 3 Tjänstens innehåll
Tjänsten presenterar erbjudanden, härefter kallat Inköpsavtal, från leverantörer för olika varor och tjänster. Tjänsten gör det enkelt att ta del av inköpsavtalen och att nyttja dessa. Tjänsten har en bemannad kundtjänst som hjälper användare med frågor relaterade till tjänstens innehåll. Tjänsten producerar information om dess innehåll som presenteras på sidan och som skickas till medlemsföretagen via e-post.

§ 4 Rättighet att använda tjänsten
Tjänsten kan användas av medlemmar som har ett aktuellt medlemskap hos Fremia. Vissa inköpsavtal kan nyttjas även av personal och personals närstående. Upphör medlemskap i Fremia får denna tjänst och innehåll inte längre nyttjas.

§ 5 Tjänsten är kostnadsfri
Att använda tjänsten och avropa dess inköpsavtal är kostnadsfritt för medlemmar i Fremia.

§ 6 Ansvar
Det är alltid användaren/medlemmen som själv gör ett val att använda ett inköpsavtal eller inte. Fremia eller tjänstens ansvarige utgivare tar inte ansvar för leverantörens varor och tjänster eller dess information. Utöver inköpsavtalets framförhandlade villkor är det alltid leverantörens vid var tid övriga villkor som gäller för köp och leverans. Fremia och ansvarig utgivare tar inte del i den juridiska relation som uppstår mellan kund och leverantör och har inte ansvar i någon del i denna relation. Fremia och ansvarig utgivare friskriver sig för informationsfel som kommuniceras på hemsidor, e-post eller andra kanaler där tjänstens innehåll kommuniceras.


För frågor om tjänstens nyttjande och villkor kontakta Fremias kundtjänst för förmåner.