Avtalspriser hos Office Depot pressas ytterligare

Konkurrensen och snabbrörligheten hos kunder inom förbrukningsmateriel har ökat efter pandemin. Detta har skapat utrymme för Fremia att pressa rabatterna ytterligare på sortimenten för kontorsförbrukning, städ och hygien, fikapaus och skol-/förskolematerial. 

Ladda ner Fremias nya och omfattande Avtalsprislista här och koppla din förening till ramavtalet.